Zmiany związane z wejściem w życie nowej Ustawy o prawach konsumentów będą miały duży wpływ na sposób prowadzenia sprzedaży przez telefon. Już na początku rozmowy sprzedawca będzie musiał na wstępie określić cel rozmowy i potwierdzić umowę pisemnie lub mailowo.

Aby skutecznie zawrzeć umowę i sprzedać tym samym towar przez telefon po wejściu w życie nowych przepisów, trzeba będzie spełnić szereg wymogów, bez których umowa będzie nieważna.

Wszystko utrwalone na trwałym nośniku

Na samym początku rozmowy sprzedawca będzie musiał jasno określić cel rozmowy – czyli przedstawienie oferty i sprzedaż towaru oraz podać dokładne dane identyfikujące jego i osobę (firmę), w imieniu której dzwoni.

Kolejną zmianą jest konieczność potwierdzenia oferty na trwałym nośniku – czyli listownie bądź mailowo. Następnie klient również musi potwierdzić zamówienie w utrwalonej formie, np. odpowiadając na maila z ofertą. Oznacza to, że skuteczne zawarcie umowy sprzedaży przez telefon będzie wymagać wymienienia przynajmniej dwóch maili. Tylko spełnienie tych wymogów zagwarantuje skuteczne zawarcie umowy sprzedaży przez telefon.

Co zmieni się dla sprzedawcy?

Jeśli wymienione wyżej warunki nie zostaną spełnione, umowa nie zostanie uznana za zawartą, a tym samym nie będzie wiążąca. Przy pominięciu etapu pisemnego przesyłania oferty klient będzie mógł na przykład domagać się zwrotu pieniędzy po 6 miesiącach, bo bez zawartej umowy nie ma podstaw np. do zachowania 14 dniowego terminu na zwrot towaru.

Nowa Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie najprawdopodobniej we wrześniu 2014 roku (posłowie nadal pracują nad ustawą i termin 13 czerwca 2014 r. wynikający z dyrektywy jest już nierealny). Jej celem jest ujednolicenie praw konsumentów w całej Unii Europejskiej, co ma wesprzeć handel transgraniczny.

Infografika

Poniżej przedstawiamy zawarciu umowy przez telefon zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta:

nowa ustawa konsumencka