W dzisiejszym wpisie omówimy, co powinieneś wiedzieć, aby zabezpieczyć swoje interesy jako sprzedawcy internetowego. Z tego jak istotna jest domena z pewnością zdajesz sobie sprawę.

Co to jest domena internetowa

Na początek trochę historii. Tak jak pisaliśmy wyżej, domena to adres strony internetowej. Z punktu widzenia informatycznego domena internetowa jest adresem identyfikującym komputery podłączone do sieci. Każdy host (komputer podłączony do internetu) ma swój niepowtarzalny adres IP – Internet Protocol, który składa się z układu czterech liczb dwu- lub trzycyfrowych, oddzielonych od siebie kropkami, np. 135.169.15.10. Choć komputery w ten sposób „indentyfikują” inne komputery, to dla przeciętnego użytkownika używanie cyfrowych adresów IP byłoby bardzo niewygodne. Z tego powodu w latach 80. XX wieku wymyślono domenę internetową – nazwę przypisaną przez rejestratora danemu adresowi IP. Dlatego my możemy wpisać w przeglądarkę np. PrawoEcommerce.pl, a komputer za każdym razem i tak zmieni tę nazwę na cyfrowy adres IP i wyświetli prawidłową stronę na serwerze. (Kondrat M., Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, Warszawa, 2008).

Wybór domeny, a czyn nieuczciwej konkurencji

Sprzedawco, wybierając domenę musisz pamiętać, że jej wybór podlega ograniczeniom wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niesie to ze sobą szereg konsekwencji.

Należy pamiętać, że nasza domena nie może naruszać dobrych obyczajów kupieckich. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 stycznia 2007 roku, sygn. akt V CSK 311/06, stwierdził, że „dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.”

Dla przykładu – Jan Kowalski popełnia czyn nieuczciwej konkurencji chcąc otworzyć księgarnię i rejestrując dla niej domenę enpik.com.pl. Podobnie gdy Jan Kowalski zarejestrowałby domenę w której zamieściłby zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy, np. sprawa domenty toughbook.pl, która była już przedmiotem sporu przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (wyrok z dnia 27 lutego 2014 roku dostępny pod adresem: http://www.piit.org.pl/documents/10181/0eba4e18-8e7c-43a2-9fe5-6c3539246129).

Sprzedawco pamiętaj, że nie jest dobrym pomysłem zamieszczenie w swojej domenie znaku towarowego przedsiębiorcy, który ma już ugruntowaną pozycję na rynku. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Podsumowując nie warto podszywać się pod naszą konkurencję. Zdecydowanie zachęcamy Cię do wymyślenia domeny, która będzie oryginalna i nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji.

[notice]Jeżeli masz wątpliwości dotyczące wybranej przez Ciebie domeny, napisz do nas. Postaramy się pomóc.[/notice]

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!