W teorii można wyróżnić relację, którymi obiema stronami będą konsumenci (relacja C2C). W Polsce jednak zaistnienie sytuacji, w której po obu stronach umowy sprzedaży będą konsumenci jest niemożliwe – przesądził o tym ustawodawca, który w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zdefiniował konsumenta jako osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą (!) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W związku z powyższym w nauce prawa stawia się pytanie o to kto miałby być i przed kim chroniony w szczególnych przepisach dotyczących praw konsumentów – czy ochronie podlegają obie strony naraz? (Katner W. J. w:Ustawa o prawach konsumenta, Skoczny T., Karczewska D., Namysłowska M., C.H. Beck, 2015). Dlatego sprzedaż taka, nazwijmy ją sprzedażą pomiędzy osobami prywatnymi, upodabnia się do relacji między przedsiębiorcami. Skoro nie ma objętego szczególną ochroną prawną konsumenta – podmiotu nieprofesjonalnego, to nie ma również klauzul niedozwolonych, a strony mogą kształtować swoje umowy prawie dowolnie, tzn. zasadę swobody umów ograniczają tylko 3 warunki z art. 353[1] Kodeksu Cywilnego – postanowienia stosunku prawnego nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Gdzie dochodzi do transakcji między osobami prywatnymi?

Miejscami, w których spotykają się osoby prywatne są tzw. pchle targi, a w internecie serwisy aukcyjne, np. Allegro, eBay oraz portale ogłoszeniowe, np. Olx.pl czy Gumtree.pl.

[notice]UWAGA! Należy pamiętać, że na portalach aukcyjnych coraz częściej pojawiają się też przedsiębiorcy – najczęściej umożliwiają oni zakup towaru przez użycie funkcji KUP TERAZ. Traktują oni tę formę sprzedaży jako narzędzie do poszerzenia kręgu kupujących.[/notice]

Warto również wspomnieć o ciekawej alternatywie dla najbardziej rozpowszechnionych w Polsce aukcji typu klasycznego (angielskiego), w których dochodzi do podbijania cen wyjściowych przez licytujących, a koniec licytacji następuje po wylicytowaniu ceny przekraczającej cenę minimalną, a mianowicie aukcji barterowych. Polegają one na organizowaniu wymiany przedmiotu za przedmiot.Wymiana następuje bez względu na to, jaką wartość rynkową reprezentuje dany przedmiot, na inny przedmiot zaoferowany przez użytkownika, można więc wymienić, np. telefon komórkowy na sprzęt sportowy, grę komputerową na książkę. Aukcje tego typu ze względu na swój charakter nie przyciągają przedsiębiorców, są jednak idealnym kanałem dla osób prywatnych.

[notice]Masz pytania? Napisz do nas. Z chęcią pomożemy.[/notice]