W poprzednich wpisach analizowaliśmy tzw. obowiązki informacyjne. Zasygnalizowaliśmy w nich jedynie jakie sankcje przewidział ustawodawca za ich niedopełnienie. W dzisiejszej lekcji postaramy się szerzej przyjrzeć sankcjom i zagrożeniom, które Ci grożą.

Źródła sankcji.

Oprócz ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, sankcje grożą Ci na podstawie art. 139b Kodeksu wykroczeń (co ciekawe artykuł ten wprowadziła do kodeksu własnie ustawa o prawach konsumenta) oraz z ustawy o z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206).

Przeanalizujmy

Ustawa o prawach konsumenta.

Jak już wcześniej wskazaliśmy, zgodnie z art. 23 tej ustawy, Przedsiębiorco, jeżeli nie poinformujesz kupującego-konsumenta o opłatach dodatkowych lub innych kosztach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, lub o kosztach zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, to konsument nie poniesie tych opłat i kosztów, więc to Ty zostaniesz nimi obarczony.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27, a więc konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy + kolejne 12 miesięcy. W doktrynie wskazuje się, że ta sankcja przedłuża konsumentowi okres do tzw. prawa do namysłu, a nie zastępuje termin podstawowy (Chomiczewski W. w:Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz., red. Namysłowska M., Lubasz D., Warszawa, 2015).
Ustawa o prawach konsumenta stwierdza jeszcze, że jeżeli nie poinformujesz kupującego-konsumenta, który kupił od Ciebie treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. e-book w formacie ePub pobierany bezpośrednio z Twojego sklepu) o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody na dostarczania treści cyfrowych, to nie poniesie on kosztów jego dostarczenia.
Ponadto ustawodawca warunkuje utratę prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta od faktu poinformowania go o tym. Pamiętaj, że jeśli nie poinformujesz kupującego-konsumenta o utracie prawa do odstąpienia, konsument nie straci tego prawa!

Kodeks wykroczeń

Jak wyżej wskazaliśmy, ustawa o prawach konsumenta dodała do Kodeksu wykroczeń art. 139b, w którym stwierdzono, że kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny. A więc Przedsiębiorco, jak widzisz, zlekceważenie obowiązków informacyjnych niesie ze sobą niemiłe konsekwencje.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Pamiętaj także, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uprawnia konsumenta, którego interes został naruszony do żądania:

  1. zaniechania tej praktyki;
  2. usunięcia skutków tej praktyki;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

[notice]Sprzedawco, jak widzisz, za niewywiązanie się obowiązków informacyjnych ustawodawca przewidział dotkliwy katalog sankcji. Dlatego dla swojego spokoju i bezpieczeństwa zgłoś się do nas. Nasi prawnicy z chęcią Ci pomogą.[/notice]

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!