W niniejszym wpisie przeanalizujemy dla Ciebie prawo do odstąpienia od umowy, tzw. prawo do namysłu.

Jaka jest podstawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta?

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) (dalej ustawa) konsument, który zawarł umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (przypominamy, że sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych należy do tej drugiej kategorii) może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów sprzedawanych w sklepach internetowych zaczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art. 28 ustawy). Jest to tzw. prawo do namysłu.

Jakie koszty poniesie konsument?

Zasada nieponoszenia kosztów przy prawie do namysłu została przez ustawodawcę ograniczona. Konsument zgodnie z ustawą poniesie:

  • bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (por. art. 34 ust. 2 ustawy);
  • różnicę między wybranym przez niego sposobem dostarczenia rzeczy a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia rzeczy (por. art. 33 ustawy),
  • wartość wykonanej usługi (w przypadku, gdy wykonywanie jej rozpoczęło się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy za wyraźną i udokumentowaną na trwałym nośniku zgodą konsumenta (art. 35 ustawy).

W następnym wpisie odpowiemy najczęściej zadawane nam pytania dot. odstąpienia od umowy.