Jak wynika z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta, które odbyło się 2 kwietnia 2014 r., nowa ustawa u prawach konsumenta wejdzie w życie dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Tym samym termin 13 czerwca 2014 r., o którym mowa w dyrektywie o prawach konsumentów na pewno niezostanie dochowany.

Ogłoszenie ustawy nastąpi prawdopodobnie w czerwcu 2014 r., co oznacza że jej wejścia w życie możemy się spodziewać dopiero we wrześniu tego roku. Przypomnijmy, że ustawa jest dopiero po pierwszym czytaniu w Sejmie, a czekają ją jeszcze drugie i trzecie czytanie, następnie prace w Senacie i podpis Prezydenta.

Zmianie ulegnie zatem dotychczasowa treść art. 53 projektu ustawy o prawach konsumenta:

Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2014 r.

Nowa treść:

Art. 53. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Będziemy Was na bieżąco informować o pracach nad nową ustawą oraz o dacie jej wejścia w życie.