W czwartek 24 kwietnia 2014 r. sejmowa Komisja Gospodarki poparła wniosek o wydłużenie vacatio legis nowej ustawy o prawach konsumenta z trzech do sześciu miesięcy. W wyniku tej decyzji, nowe przepisy mogą wejść w życie dopiero pod koniec roku, zamiast 13 czerwca, jak planowano wcześniej.

Propozycję wydłużenia tego okresu, zgłosił Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeciwny tej decyzji jest resort sprawiedliwości. Według wiceministra sprawiedliwości, Jerzego Kozdronia, za takie opóźnienie na państwo polskie nałożone zostanie kara w postaci odszkodowania za niespełnianie dyrektywy unijnej.

Jasser tłumaczy, że takie zmiany wymagają dokładnych przygotowań ze strony przedsiębiorców oraz rzeczników konsumentów, którzy muszą mieć czas, by przygotować się stosowania nowych przepisów. Byłoby z wielką szkodą dla tej pozytywnej zmiany, gdyby się okazało, że jej wprowadzeniu będzie towarzyszył chaos – przekonuje szef UOKIK.

Przypomnijmy, że nowa ustawa wprowadza zmiany, które ujednolicają polskie prawo konsumenckie z europejskim. Przewiduje ona m.in. wydłużenia czasu na zwrócenie zakupionego towaru z 10 do 14 dni. Zmianie ulegają także przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową.