Drogi Sprzedawco – w tym wpisie przyjrzymy się założeniom i głównym celom Ustawy o Prawach Konsumenta.

Wstęp

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)(dalej: “Ustawa o Prawach Konsumenta” lub “Ustawa”). Podstawowym celem Ustawy było dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, a dokładnie transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (dalej: “Dyrektywa o prawach konsumentów” lub “Dyrektywa”).

Cel Ustawy o Prawach Konsumenta

Zadaniem Dyrektywy oraz Ustawy jest w szczególności:

  1. ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów zawieranych między konsumentami, a sprzedawcami internetowymi za pośrednictwem sklepu internetowego, w zakresie przede wszystkim obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich;
  2. uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, czyli wszelkie kwestie związane z reklamacją towaru zakupionego przez konsumenta.

Co mówi dyrektywa w sprawie praw konsumentów:

Pełna harmonizacja w zakresie informacji dla konsumentów i prawa do odstąpienia od umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przyczyni się do wysokiego poziomu ochrony konsumentów i lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego w stosunkach między przedsiębiorstwami a konsumentami.

Podsumowanie

Powyżej wskazaliśmy dwa podstawowe cele Ustawy, które są szczególnie ważne dla sprzedawców internetowych i które będziemy dokładnie omawiać w ramach niniejszego kursu. W kolejnym wpisie dowiesz się kogo dotyczy Ustawa o Prawach Konsumenta.
Masz pytanie? Chętnie odpowiemy na nie odpowiemy!