W poprzednich wpisach wyjaśniliśmy czym są klauzule niedozwolone i jak się przed nimi ustrzec. W niniejszym wpisie pochylimy się nad kwestią dokonywania zmian w regulaminie. Zmiana regulaminu sklepu może wynikać ze zmieniającego się otoczenia prawnego, czy też zmian np. sposobów płatności, dodania kolejnego sposobu dostawy etc.

Nie tak dawno doświadczyliśmy znaczącej nowelizacji prawa konsumenckiego – w dniu 25 grudnia 2015 roku w życie weszła ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827). Z uwagi na ilość obowiązków informacyjnych nałożonym wspomnianą ustawą na Sprzedawców, konieczna była nie tylko zmiana, a wręcz stworzenie nowego regulaminu (przypominamy, że świetnym miejscem udzielenia konsumentowi tych informacji jest właśnie regulamin sklepu internetowego). Skupmy się jednak na tytułowym zagadnieniu.

Jakich zapisów unikać?

Na początek pokażemy jakich klauzul modyfikacyjnych – postanowień w regulaminie dot. zmian w nim należy unikać. Poniżej przedstawiamy te wpisane już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Regulamin sklepu internetowego może być zmieniany przez właściciela serwisu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej (numer wpisu: 4020)

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Serwisu. O zmianach treści regulaminu albo Serwisu, Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu w Serwisie z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania (numer wpisu: 3892)

Jak widać, za klauzule niedozwolone zostaną uznane klauzule modyfikacyjne, które zastrzegają możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie jako uprawniające kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie (por. art. 385[3] pkt 10 Kodeksu Cywilnego), a także zastrzegające ważność zmian jedynie od ich zamieszczenia na stronie sklepu internetowego.

W jaki sposób dokonywać zmian w regulaminie?

Po pierwsze, zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, które muszą być wskazane w punkcie regulaminu dot. zmian w regulaminie, np. zmiany w prawie, które mają wpływ na treść regulaminu, czy zmiany sposobu płatności.

[warning]Zwracamy jednak uwagę, iż istnienie i ważność przyczyn jest przesłanką uznaniową i ocenną. Dlatego też postanowienia dotyczące zmiany regulaminu niestety zawsze niosą ze sobą ryzyko uznania ich za niedozwolone.[/warning]

W dotrynie wskazuje sie, że w obrocie konsumenckim klauzula modyfikacyjna podlega kontroli na podstawie art. 385[1] i następne Kodeksu Cywilnego (por. zwłaszcza przepisy art. 385[3] pkt 10, 19 i 20 Kodeksu Cywilnego.), przy czym słusznie wskazuje się na ogólny walor tych przepisów, wykraczający poza stosunki z konsumentami (M. Bednarek (w:) System prawa prywatnego, t. 5, s. 698).  W art. 385[3] Kodeksu Cywilnego zawarta jest tzw. szara lista klauzul niedozwolonych – zagląda się do niej w razie wątpliwości czy dane postanowienie może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną.

Dlatego, w razie wątpliwości za klauzule niedozwolone uznane zostaną postanowienia, które:

  •  uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
  • przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
  • przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy.

Po drugie, należy w odpowiedni sposób poinformować klienta, nie tylko zamieścić zaktualizowany regulamin na stronie sklepu internetowego.

[notice]Sprzedawco pamiętaj, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. A także o art. 384[1] KC –  Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.[/notice]

[warning]Sprzedawco, pamiętać, że jeśli chcesz dokonać zmiany swojego regulaminu z chęcią Ci pomożemy. [/warning]

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!