Dzisiaj skupimy się na podstawowym zagadnieniu, dotyczącym Ustawy o Prawach Konsumenta – czyli jakie kwestie reguluje wskazana Ustawa? Podamy również, jakie dotychczasowe ustawy zmieniła oraz uchyliła Ustawa o Prawach Konsumenta.

CO REGULUJE USTAWA?

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
JAKIE USTAWY ZMIENIŁA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA?

Ustawa wprowadziła zmiany m.in. w następujących ustawach:

  • w Kodeksie cywilnym;
  • w Kodeksie wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829 i 1247 z późn. zm.);
  • w Prawie telekomunikacyjnym (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
  • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
Ponadto Ustawa uchyliła dwie ustawy regulujące zawieranie i realizację umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, tj.
  • ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
PODSUMOWANIE

Jak widać zakres zmian wdrażonych Ustawą był bardzo szeroki i ma znaczący wpływ na zawieranie umów między konsumentami, a sprzedawcami za pośrednictwem sklepu internetowego.

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy na nie odpowiemy!