Ignorantia iuris nocet, powiadali rzymscy juryści. Sprzedawco, pamiętaj, że w tych trzech słowach wyrażona jest jedna z podstawowych zasad prawa – nieznajomość prawa szkodzi. Aby uniknąć mało przyjemnych sytuacji polecamy zapoznać się z wymienionymi poniżej aktami prawnymi.

Podstawowe ustawy związane ze sprzedażą w sklepie internetowym to:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (zapoznaj się z treścią ustawy > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093)  – jest to elementarny akt prawny, znajdziesz w nim m.in. zasady określania firmy, umowę sprzedaży oraz procedurę reklamacyjną z tytułu rękojmi;
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) (zapoznaj się z treścią ustawy > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827) – reguluje umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość;
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) (zapoznaj się z treścią ustawy > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441204)  – określa m.in. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) (zapoznaj się z treścią ustawy > http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883) – określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych;
  5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) (zapoznaj się z treścią ustawy > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331)- określa m.in. warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.

Sprzedawco, przeanalizuj gruntownie wymienione akty prawne. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.

[notice]Pamiętaj, że ignorantia legis non exculpat – nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Dlatego jeśli masz jakieś pytania, to napisz do nas. Na pewno odpowiemy.[/notice]

W kolejnej części odpowiemy na pytanie czy sprzedawca = przedsiębiorca.