Drogi Sprzedawco – dzisiaj pokażemy zalecany sposób uregulowania kwestii praw konsumentów w umowach zawartych przed 25 grudnia 2014 roku. Pokażemy Ci, sposób na  dostosowanie regulaminów do przepis Ustawy o Prawach Konsumentów.

PRZEPISY DO i PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

Do umów zawartych do dnia wejścia w życie Ustawy zastosowanie miały przepisy ustawy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego tj. w takim wypadku konsument miał np. 10, a nie 14 dni na odstąpienie od umowy.

SKUTEK: DWA REGULAMINY W SKLEPIE

Zalecaliśmy stosowanie przez sprzedawców internetowych dwóch regulaminów sklepu – jeden dostosowany do przepisów Ustawy, a jednej dostosowany do przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W ten sposób sprzedawca unikał zarzutu naruszenia praw konsumenta, gdyż może się okazać że w niektórych przypadkach przepisy dotychczasowe były bardziej korzystne dla konsumenta (np. obowiązek zwrotu klientowi odsetek ustawowych w razie dokonania przedpłaty).
Sprzedawco! W kolejnym wpisie dowiesz się, na czym polega i jakie ma zastosowanie semiimperatywność przepisów prawnych.