Drogi Sprzedawco – dzisiaj postaramy się wyjaśnić Ci, na czym polega semiimpreatywność przepisów prawnych.


Z
MIANY TYLKO NA KORZYŚĆ KONSUMENTA

Zgodnie z art. 7 Ustawy o Prawach Konsumentów konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne. Zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.
Oznacza to, że przepisy  Ustawy mają charakter semiimperatywny, a umowa zawierana z konsumentem może zawierać jedynie postanowienia bardziej korzystne (np. wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 30 dni zamiast 14 dni). Natomiast postanowienia wyłączające lub ograniczające prawa przyznane konsumentom w Ustawie są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Na marginesie należy tylko wspomnieć, że tego rodzaju zapisy np. w regulaminach sklepów internetowych mogą zostać również uznane za postanowienia niedozwolone lub za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.