[Z ostatniej chwili] W dniu dzisiejszym ustawa o prawach konsumenta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 827! Oznacza to, że po upływie 6 miesięcy od dnia dzisiejszego, to jest dokładnie 25 grudnia 2014 r., nowa ustawa konsumencka wejdzie w życie. Od tego dnia zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy zobowiązani będą do stosowania nowych przepisów.

Dla przypomnienia – ostatecznie w ustawie został zawarty 6 miesięczny okres vacatio legis. Okres ten liczony jest od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Znamy ostateczną datę wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta. Wygląda na to, że zapowiadają się pracowite święta dla sprzedawców internetowych, którzy będą musieli sprawnie przygotować się do nadchodzących zmian.  Już teraz zapraszamy Sprzedawców Internetowych do zapisu na przygotowany przez nas bezpłatny kurs e-mailowy z nadchodzących zmian: PrawoEcommerce.pl

ustawa-o-prawach-konsumenta