Nowa ustawa o prawach konsumenta zacznie obowiązywać już od 25 grudnia 2014 r. Poza rzeczami ruchomymi zmiany dotyczą również produktów cyfrowych, np. aplikacji, ebooków itp.  W tym zakresie przepisy nakładają na przedsiębiorców sporo obowiązków informacyjnych, a ich spełnienie jest bardzo istotne. Poniżej wskażemy jak może wyglądać przedstawienie wymaganych informacji. Z pomocą przyjdą nam tutaj wytyczne Komisji Europejskiej do dyrektywy, na podstawie której została wydana nasza ustawa o prawach konsumenta.

Dwa szczególne obowiązki informacyjne dotyczące treści cyfrowych

Zanim przejdziemy do samego opisu produktów cyfrowych musimy wskazać na dwa szczególne obowiązki informacyjne, które w tym wypadku należy spełnić – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

  1. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  2. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

Jak wyjaśnia KE cel podania tych informacji jest następujący – przykładowo informacja o typie pliku może być użyteczna dla konsumenta w celu stwierdzenia, czy przeznaczona do pobrania piosenka będzie mogła stać się częścią istniejącej kolekcji utworów muzycznych konsumenta, składającej się na przykład z nieskompresowanych plików multimedialnych. Z kolei informacja o rodzaju pliku może mieć mniejsze znaczenie w przypadku muzyki przesyłanej strumieniowo. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tanich aplikacji przeznaczonych na telefony komórkowe, w odniesieniu do których przekazanie konsumentowi informacji o warunkach aktualizacji może nie być wymagane, w przeciwieństwie natomiast do pakietów biurowych czy skanerów antywirusowych.

Opis produktu cyfrowego zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta

Celem wydania wytycznych przez KE jest między innymi aby informacje były przekazywane konsumentom w sposób jednolity i porównywalny oraz aby branża mogła łatwiej spełnić określone w Dyrektywie wymogi informacyjne dla produktów cyfrowych. KE zachęca przedsiębiorców do oznaczania kategorii informacji przy pomocy ikon, przedstawiania informacji przy pomocy struktur przypominających tabele oraz podawania ich w określonej kolejności, jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach. Pozostałe elementy graficzne, na przykład kroje czcionek i kolory, mogą być dostosowywane przez przedsiębiorców do konkretnych warunków sprzedaży.

opis-produktu-cyfrowego-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta

opis-produktu-cyfrowego-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-2

opis-produktu-cyfrowego-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-3

opis-produktu-cyfrowego-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-4

opis-produktu-cyfrowego-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-5

Powyżej przedstawiliśmy przykładowe opisy produktów cyfrowych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Wytyczne co prawda nie mają mocy prawnej i zawierają jedynie wskazówki. Wiążąca wykładnia prawa unijnego pozostaje wyłącznie w gestii Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). Z uwagi jednak na pozycję Komisji Europejskiej oraz jej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości można się co najmniej sugerować tymi wytycznymi.

Jeżeli masz pytania do powyższych kwestii albo potrzebujesz pomocy to napisz do nas na kontakt@prawoecommerce.pl Chętnie pomożemy!