Kolejnym etapem w tworzeniu sklepu internetowego jest wybór platformy sklepowej – oprogramowania, które będzie obsługiwało zakupy w naszym sklepie. Obecnie osoba chcąca otworzyć sklep może „przebierać” w platformach do sprzedaży internetowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice między poszczególnymi rodzajami oprogramowania pod kątem prawnym.

Oczywiście zachęcamy Cię każdorazowo do szczegółowego zapoznania się z regulaminem danej platformy lub umową z firma informatyczną. Pozwoli Ci to uniknąć późniejszych nieporozumień oraz dokładnie poznać zakres swoich praw i obowiązków, ale także odpowiedzialności dostawcy oprogramowania za niewłaściwe jego działanie (np. błąd w cenie towaru powstały z powodu wadliwego działania oprogramowania). Jeżeli tekst regulaminu lub umowy nie jest dla Ciebie jasny i chcesz uniknąć późniejszych niespodzianek, to skontaktuj się z nami. Nasi prawnicy chętnie je sprawdzą pod kątem zabezpieczenia Twoich interesów.

Oprogramowanie dedykowane i pudełkowe

Uproszczając, można dokonać podziału oprogramowania sklepowego na:

 1. oprogramowanie dedykowane
 2. oprogramowanie pudełkowe / SaaS, które z kolei dzieli się na:
  • oprogramowanie pudełkowe otwarte,
  • oprogramowanie pudełkowe zamknięte,
  • oprogramowanie pudełkowe w formie dzierżawy, inaczej SaaS (Software As a Service).

Platforma dedykowana

Platformy dedykowane są tworzone od początku do końca dla zamawiającego, są „szyte na miarę”. Dlatego zamawiający ma możliwość wpływania na wszystkie elementy systemu, dopasowania funkcji do własnych potrzeb oraz zintegrowania z innymi systemami, np. obsługującymi księgowość czy programem obsługującym magazyn.

Jest to oprogramowanie, które z reguły staje się własnością zamawiającego – kwestie praw autorskich należy jednak każdorazowo sprawdzić w zawieranej umowie, aby uniknąć późniejszych nieporozumień. Minusami platform dedykowanych są wysokie koszty wdrożenia, obowiązek sporządzenia dokładnego projektu wdrożenia, a także zazwyczaj brak wsparcia producenta i konieczność samodzielnego rozwoju. Oczywiście kwestie wsparcia mogą być także przedmiotem umowy stworzenia oprogramowania lub odrębnej umowy, aczkolwiek trzeba się tutaj liczyć z dodatkowymi kosztami.

Oprogramowanie pudełkowe / SaaS

Oprogramowanie pudełkowe działa na zasadzie POBIERZ>ZAINSTALUJ>UŻYWAJ, a w przypadku formy SaaS, użytkownik nawet nie musi niczego instalować, nie martwi się też hostingiem ani konfiguracją sklepu – kwestie te leżą po stronie dostawcy oprogramowania, który również czuwa nad jego stabilnością i aktualizacją.

Poniżej wskazujemy dodatkowo najważniejsze rodzaje oprogramowania pudełkowego:

 1. Oprogramowanie pudełkowe otwarte – wydane jest na licencji Open Source, a więc każdy użytkownik ma możliwość dowolnego wprowadzania zmian i rozwoju oraz dostęp do bezpłatnych aktualizacji i poprawek błędów. Minusem może się okazać właśnie otwartość programu – każdy ma dostęp do kodu progamu, a więc teoretycznie większa jest podatność narażenie na ataki w przypadku braku aktualizacji, np. Magento, Prestashop.
 2. Oprogramowanie pudełkowe zamknięte – zamknięta licencja, która nie umożliwia wprowadzania zmian przez zamawiającego, np. WellCommerce Dedykowany.
 3. Oprogramowanie pudełkowe w formie dzierżawy, inaczej SaaS (Software As a Service) – jak już wspominaliśmy, jest to najprostsza droga do otwarcia sklepu internetowego. Zaletami są gwarancja, darmowe poprawki i wsparcie producenta, a także gotowe integracje i bardzo duża liczba funkcji, które można przetestować. Minusem jest uzależnienie od usługodawcy, np. Shoper.pl.

Podsumowanie

W przypadku rozpoczynania sprzedaży internetowej najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie platformy SaaS. Sprzedawca, otwierając w ten sposób sklep, nie musi się nawet szczególnie znać na programowaniu – niezbędne operacje wykona w interfejsie graficznym. Tak jak pisaliśmy na wstępie, zachęcamy zawsze do zapoznania się nie tylko ze stroną dostawcy oprogramowania, ale i regulaminem lub umową. Pozwoli to zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość.

[notice]Sprzedawco, pamiętaj, że z chęcią odpowiemy na każde Twoje pytanie.[/notice]