Skrót B2B oznacza Business to Business, a więc relację której stronami są wyłącznie przedsiębiorcy, np. Jan Kowalski prowadzi działalność usługową – studio fryzur i chce wyposażyć swoje studio w nowe suszarki do włosów. Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest handel profesjonalnym sprzętem fryzjerskim.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży między nimi, stronami tej umowy będą przedsiębiorcy, więc będzie to relacja B2B.

W umowach zawieranych w tej relacji nie ma podmiotu, którego ustawodawca obdarza szczególną ochroną prawną – konsumenta. Kontrahenci – przedsiębiorcy mogą kształtować swoje umowy prawie dowolnie – zasadę swobody umów ograniczają tylko 3 warunki z art. 353[1] Kodeksu Cywilnego – postanowienia stosunku prawnego nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Nie ma też klauzul niedozwolonych, dlatego Sprzedawco, uważaj! Czytaj dokładnie i ze zrozumieniem wszystkie zawierane umowy. W razie wątpliwości pytaj swojego kontrahenta, a jeśli nie chcesz tego zrobić, skontatkuj się z prawnikiem w celu adytu prawnego danej umowy. Zabezpieczy to Cię przed przykrościami w przyszłości.

[notice]Pamiętaj, że nasi prawnicy zawsze postarają się pomóc, dlatego jeśli masz problem, to skontaktuj się z nami.[/notice]