Sankcje i zagrożenia dla sprzedawcy internetowego za braki informacyjne

W poprzednich wpisach analizowaliśmy tzw. obowiązki informacyjne. Zasygnalizowaliśmy w nich jedynie jakie sankcje przewidział ustawodawca za ich niedopełnienie. W dzisiejszej lekcji postaramy się szerzej przyjrzeć sankcjom i zagrożeniom, które Ci grożą.

Źródła sankcji.

Oprócz ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, sankcje grożą Ci na podstawie art. 139b Kodeksu wykroczeń (co ciekawe artykuł ten wprowadziła do kodeksu własnie ustawa o prawach konsumenta) oraz z ustawy o z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206).

Przeanalizujmy

Ustawa o prawach konsumenta.

Jak już wcześniej wskazaliśmy, zgodnie z art. 23 tej ustawy, Przedsiębiorco, jeżeli nie poinformujesz kupującego-konsumenta o opłatach dodatkowych lub innych kosztach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, lub o kosztach zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, to konsument nie poniesie tych opłat i kosztów, więc to Ty zostaniesz nimi obarczony.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27, a więc konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy + kolejne 12 miesięcy. W doktrynie wskazuje się, że ta sankcja przedłuża konsumentowi okres do tzw. prawa do namysłu, a nie zastępuje termin podstawowy (Chomiczewski W. w:Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz., red. Namysłowska M., Lubasz D., Warszawa, 2015).
Ustawa o prawach konsumenta stwierdza jeszcze, że jeżeli nie poinformujesz kupującego-konsumenta, który kupił od Ciebie treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. e-book w formacie ePub pobierany bezpośrednio z Twojego sklepu) o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody na dostarczania treści cyfrowych, to nie poniesie on kosztów jego dostarczenia.
Ponadto ustawodawca warunkuje utratę prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta od faktu poinformowania go o tym. Pamiętaj, że jeśli nie poinformujesz kupującego-konsumenta o utracie prawa do odstąpienia, konsument nie straci tego prawa!

Kodeks wykroczeń

Jak wyżej wskazaliśmy, ustawa o prawach konsumenta dodała do Kodeksu wykroczeń art. 139b, w którym stwierdzono, że kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny. A więc Przedsiębiorco, jak widzisz, zlekceważenie obowiązków informacyjnych niesie ze sobą niemiłe konsekwencje.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Pamiętaj także, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uprawnia konsumenta, którego interes został naruszony do żądania:

  1. zaniechania tej praktyki;
  2. usunięcia skutków tej praktyki;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Sprzedawco, jak widzisz, za niewywiązanie się obowiązków informacyjnych ustawodawca przewidział dotkliwy katalog sankcji. Dlatego dla swojego spokoju i bezpieczeństwa zgłoś się do nas. Nasi prawnicy z chęcią Ci pomogą.

Sankcje i zagrożenia dla sprzedawcy internetowego za braki informacyjne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Tagged under:

3 komentarzy

  1. Pingback: Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin

  2. Pingback: Zmiany w sklepie internetowym

  3. Pingback: Regulamin Allegro - czy sprzedając tam musisz go mieć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się!

newsletter prawny

dla sprzedawcy

 

Otrzymasz porady prawne

i dowiesz się pierwszy

o zmianach w prawie

Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowy z dostawcami, przewoźnikami, płatnościami (podstawowe umowy, które musi zawrzeć sprzedawca internetowy)

Gdy już jest pomysł, chwytliwa nazwa i domena oraz wybrana platforma sprzedażowa, to kolejnym krokiem do otwarcia sklepu marzeń jest...

Zamknij