Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?

W niniejszym wpisie postaramy się przekonać Cię do zwrócenia szczególnej uwagi na regulamin.

Jak wskazaliśmy w wcześniejszych wpisach, ustawodawca ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nałożył na sprzedawców internetowych szereg obowiązków informacyjnych, a ich nie spełnienie wiąże się z dotkliwymi sankcjami.

Świetnym miejscem udzielenia konsumentowi tych informacji jest właśnie regulamin sklepu internetowego. Takie samo stanowisko zajął również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich materiałach.

UOKiK wprost stwierdził, że każdy e-sklep musi posiadać swój regulamin i udostępniać go nieopłatnie klientom przed zawarciem umowy (http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/obowiazki-informacyjne-i-regulaminy/ [dostęp: 09.09.2015]) Jako tego źródło obowiązku UOKiK wskazuje art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)

Przed poznaniem wskazywanego art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy wyjaśnić, że prowadzenie sklepu internetowego wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Podmiot, który świadczy takie usługi jest nazwany w ww. ustawie usługodawcą. Podmiot, który korzysta ze świadczonej usługi to usługobiorca.

Ustawodawca nakłada na usługodawcę wiele obowiązków, np. zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na usługodawcy ciąży obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

regulamin dla sklepu internetowego

Należy pamiętać, że usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w ww. sposób.

Regulamin taki musi określić w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
    2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
Jest to jedynie minimalny zakres, który w regulaminie musi określić usługodawca. Ponadto, ma on obowiązek świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Podsumowując, regulamin jest sercem Twojego sklepu internetowego, dlatego tak ważne jest zadbanie, aby był on zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ważne jest również aby nie zawierał on tzw. klauzul niedozwolonych (o tym czym są klauzule niedozwolone dowiesz się już w kolejnym wpisie), które mogą narazić Cię na postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i koszty z tym związane.

Pamiętaj, że jeśli masz pytania, to z chęcią na nie odpowiemy. Pamiętaj także, że jeśli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu poprawnego regulaminu, to służymy swoją pomocą.

Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?
3 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Tagged under:

1 komentarz

  1. Pingback: Zmiany w sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze wpisy:

Jak liczyć terminy w przepisach konsumenckich, czyli wszystko o terminach…

W poprzednim wpisie przedstawialiśmy zasady liczenia terminu na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi. Jak już wiesz, ustawodawca przewidział 14 dni…

Jak obliczyć 14-dniowy termin na odpowiedź reklamacyjną? Wszystko o terminach…

W Akademii Prawa Ecommerce niedawno zwracaliśmy uwagę sprzedawcom na termin, w którym muszą rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi konsumentowi. Wielokrotnie…

Regulamin Allegro - czy sprzedając na Allegro potrzebujesz regulaminu?

Założony w 1999 roku serwis Allegro.pl jest zdecydowanie najpopularniejszym serwisem aukcyjnym w Polsce. Umożliwia zawieranie umów sprzedaży zarówno między osobami…

Ile masz czasu na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi kupującemu?

Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z często popełnianych przez sprzedawców błędów – na przekroczenie terminu na ustosunkowanie się do złożonej przez konsumenta…